• Current
HEAD OF  DEPARTMENT | HEAD OF RESIDENCE
 
 
 

1. BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

    Encik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman

      Ketua Timbalan Pendaftar
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      05 - 450 5327
   

3. BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

     Encik Zahrullail bin Ahmad

      Timbalan Pendaftar
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      05 - 450 5321

4. PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI

    - Masih belum di isi -

      Pengarah
     
      05 - 450 5246
 

5. PUSAT KAUNSELING

     Dr. Fauziah binti Mohd Sa'ad

      Ketua Unit
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      05 - 450 6774
 

6. PUSAT KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN

    Dr. Mad Ithnin bin Salleh

      Pengarah
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      05 - 450 6355
 

7. PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

     Prof. Dr. Ramlee bin Mustapha

      Pengarah
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      05 - 450 6995
 

8. PUSAT KOKURIKULUM

     Dr. Asmadi bin Ishak

      Pengarah
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      015 - 4879 7708 / 7257
 

9. PUSAT SUKAN

    En. Mohammad Faeez bin Mohamad Alias

      Pengarah
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      015 - 4879 7963
 
 

10. PUSAT KEBUDAYAAN

     En. Nurfaizal Fariz bin Sahdan

      Pengarah
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      05 - 450 5444

 

  
 HEAD OF  DEPARTMENT    |  HEAD OF RESIDENCE