• Current

 

DASAR KUALITI
 

Bertekad membentuk dan mempertingkatkan kemudahan, kebajikan dan pembangunan sahsiah pelajar melalui penyediaan sistem perkhidmatan berkualiti dan profesional dalam pelaksanaan MS 9001:2008.

 

OBJEKTIF KUALITI

 

1. Memastikan semua pelajar (100%) terlibat dengan aktiviti pembangunan sahsiah dalam tempoh pengajian di UPSI.

2. Menyediakan perkhidmatan kebajikan kepada semua pelajar (100%) dalam tempoh pengajian di UPSI.