• Current

Selamat datang ke Pusat Kesihatan

*

Kami memberikan perkhidmatan kesihatan dan pergigian kepada pelajar UPSI

 

 

Health Content

 

Pusat Kesihatan Universiti telah ditubuhkan pada 1 April 2002 dan terletak di Pintu Selatan Kampus Sultan Abdul Jalil Shah.Terbahagi kepada 2 bangunan iaitu klinik dan pejabat pentadbiran.

 

Objektif Pusat Kesihatan Universiti

 1. Memberi perkhidmatan kesihatan, kemudahan perubatan dan rawatan yang berkesan kepada pelajar dan kakitangan UPSI
 2. Meningkatkan tahap kesihatan pelajar dan kakitangan UPSI melalui pendidikan kesihatan baik secara formal ataupun informal.
 3. Menggalakkan cara hidup sihat di kalangan mahasiswa dan kakitangan UPSI.

 

 

FUNGSI

 1. Menyediakan rawatan perubatan dan pergigian kepada pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. 
 2. Untukkes-kes yang tidak dapat ditangani, rujukan ke Hospital-hospital Kerajaan yang berdekatan akan dilakukan. 
 3. Memberikan pendidikan serta promosi kesihatan baik secara formal mahupun tidak formal kepada semua warga Universiti

 

 

ANTARA PERKHIDAMATAN YANG DISEDIAKAN

 1. Skim perkhidmatan kesihatan pelajar
 2.  Surat Jaminan Rawatan
 3. Perkhidmatan Kesihatan Pelajar (Perubatan)
 4. Perkhidmatan Kesihatan Pelajar (Pergigian)
 5.  Kemudahan Klinik Panel Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris

We Are Here For You

*

Our staff members are committed to provide a quality support and services that help students to get the most out of their college experience.

 

Need Help? Call Us

Our support Hotline is available 24 Hours
Student Affairs Hotline : 019 - 571 9977

UPSI Health Center : 05 - 450 6672
Monday-Friday : 8am to 5pm

 

Need support? Visit Us

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni,
Aras 1, Blok A
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah

Phone : 05 - 450 5327

Question? Follow Us

Email : jhepa@upsi.edu.my

Facebook : Jhepa UPSI

FB Page : BAHAGIAN PERKHIDMATAN 4U