• Current
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (4)

Ketua Timbalan Pendaftar

Selasa, 06 Disember 2016 00:00 Written by

Selamat Datang ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni.

Semoga informasi di sini dapat membantu semua pengunjung khasnya buat mahasiswa dalam memenuhi lonjakan dalam Pelan Pembangunan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) terutamanya Lonjak 1 : Melahirkan graduan holistik, bercirikan keusahawanan dan seimbang

En Helmi Zaifura Bin Abdul Rahman
Ketua Timbalan Pendaftar
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

BORANG KEGUNAAN BAHAGIAN

Khamis, 27 Oktober 2016 00:00 Written by
Borang Bahagian Perkhidmatan
 • Borang Pinjaman Peralatan ICT  [ PDF ]
 • Borang Akses Sistem  [ PDF ]
 
 
Borang Bahagian Pembangunan Sahsiah
 • Borang Permohonan Aktiviti MyCAT [ PDF ]

 

INFO BAHAGIAN

Jumaat, 25 November 2016 00:00 Written by
BAHAGIAN PERKHIDMATAN

Bertanggungjawab mengurus hal ehwal Pentadbiran dan Kewangan Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) melalui perancangan kewangan, perjawatan dan aktiviti pembangunan staf serta memberikan perkhidmatan yang berkualiti untuk mencapai misi dan visi JHEPA.

Bertanggungjawab menguruskan hal-hal kebajikan pelajar dan perkhidmatan pelajar bagi keselesaan dan kesejahteraan pelajar disepanjang pengajian di UPSI

Perkhidmatan yang disediakan :

 • Khidmat nasihat kewangan bagi aktiviti-aktiviti Majlis Perwakilan Pelajar, Kelab dan Persatuan
 • Khidmat nasihat berkaitan kumpulan Wang Amanah JHEPA
 • Perkihdmatan cetakan
 • Skim Pelajar Bekerja
 • Kaunter Utama
 • Bas kitaran / kafeteria / Dobi
 • Pinjaman / biasiswa / kes-kes kemalangan / kecemasan

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

Bahagian Pembangunan Sahsiah (BPS) bertanggungjawab untuk membentuk, membangun dan melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri cemerlang, beretika, aktif dalam persatuan, kepimpinan dan kesukarelawanan.

Perkhidmatan disediakan :

 • Memberi nasihat dan bimbingan kepada badan pelajar dan penyediaan kertas kerja untuk menjalankan aktiviti
 • Memperkemaskan pengurusan badan pelajar samaada dari segi fizikal, kewangan dan prosedur
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti program Sekretariat di dalam dan di luar kampus
 • Memberi khidmat nasihat dalam pengurusan, pertandingan debat dan pengucapan awam.

 

 

 

 

PEKELILING DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Rabu, 19 Oktober 2016 00:00 Written by

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH : SURAT PEMBERITAHUAN BADAN PELAJAR

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-89  BILANGAN 1/2017

[PDF] Perkara : Penambahbaikan Panduan Tambahan Untuk Penganjuran Program 

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-81 BILANGAN 6/2016

[PDF] Perkara: Tempoh Penghantaran Kertas Kerja Aktiviti Pelajar

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-80 BILANGAN 5/2016

[PDF] Perkara: Tambahan Panduan Dalam Pengurusan Persatuan/Kelab/Badan Pelajar

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-79 BILANGAN 4/2016

[PDF] Perkara: Makluman Perubahan Dalam Pengurusan P ersatuan/Kelab/Badan Pelajar

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-78 BILANGAN 3/2016

[PDF] Perkara : Pertimbangan Dalam Meluluskan Program/Aktiviti Pelajar

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-77 BILANGAN 2/2016 

[PDF] Perkara: Permohonan Kertas Kerja bagi Penganjuran Aktiviti Persatuan/Kelab/Badan Pelajar Secara Dalam Talian bermula 1 November 2016

 • KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR KALI KE-76 BILANGAN 1/2016 

[PDF] Perkara: Penganjuran Program dan Jalinan Kerjasama

 

 

 

 

 

 BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH : SURAT PEMBERITAHUAN PENTADBIRAN TAHUN 2017

 • SP Pentadbiran BPS Bil 8 Tahun 2017 :

[PDF] MAKLUMAT PEGAWAI BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

 • SP Pentadbiran BPS Bil 7 Tahun 2017 :

[PDF] PANDUAN PERSATUAN/KELAB & BADAN PELAJAR:
MAKLUMAT NAMA DAN GELARAN BAGI URUSAN SURAT MENYURAT MELIBATKAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

 • SP Pentadbiran BPS Bil 6 Tahun 2017 :

 [PDF] PERMOHONAN PENGECUALIAN KULIAH BAGI MENYERTAI AKTIVITI ANJURAN BADAN PELAJAR ATAU JEMPUTAN LUAR YANG DILULUSKAN OLEH JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

 • SP Pentadbiran BPS Bil 5 Tahun 2017 :

 [PDF] PENGLIBATAN BADAN PELAJAR SEMPENA MAJLIS AMANAT NAIB CANSELOR 2017

 • SP Pentadbiran BPS Bil 4 Tahun 2017 :

[PDF] JADUAL GERAK KERJA BAGI PEMBELIAN PERALATAN ASAS UNTUK MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 3 Tahun 2017 :

[PDF] PEMATUHAN ARAHAN KESELAMATAN DI PEJABAT PUSAT PELAJAR (INFO TERKINI)

 • SP Pentadbiran BPS Bil 2 Tahun 2017 :

[PDF] INFO TAMBAHAN: LANGKAH-LANGKAH PENJIMATAN TENAGA DI PUSAT PELAJAR DAN KEMPEN HARI JIMAT TENAGA DI PUSAT PELAJAR SETIAP HARI RABU

 • SP Pentadbiran BPS Bil 1 Tahun 2017 :

[PDF] MAKLUMAT KAKITANGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH : SURAT PEMBERITAHUAN PENTADBIRAN TAHUN 2016

 • SP Pentadbiran  BPS Bil 1 Tahun 2016 :

[PDF] MAKLUMAT PEGAWAI BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

 • SP Pentadbiran  BPS Bil 2 Tahun 2016 :

[PDF] MAKLUMAT PEMATUHAN PEKELILING BERKAITAN CUTI DAN KEHADIRAN KE PEJABAT, BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

 • SP Pentadbiran BPS Bil 3 Tahun 2016 :

[PDF] LANGKAH PENJIMATAN BERKENAAN PENGURUSAN ELAUN KERJA LEBIH MASA DAN TUNTUTAN PERJALANAN UPSI

 • SP Pentadbiran BPS Bil 4 Tahun 2016 :

[PDF] MAKLUMAT PENGAMBILALIHAN BILIK PERSATUAN, KELAB DAN BADAN PELAJAR DI TINGKAT DUA PUSAT PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 5 Tahun 2016 :

[PDF] PELAKSANAAN PEMAKAIAN KASUT DALAM RUANG PEJABAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

 • SP Pentadbiran BPS Bil 6 Tahun 2016 :

[PDF] LANGKAH PENJIMATAN BAGI PENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DI PUSAT PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 7 Tahun 2016 :

[PDF] MAKLUMAT PENYIMPANAN HARTA BENDA DAN BARANG PERSATUAN, KELAB DAN BADAN PELAJAR DI BILIK PALMA, ARAS BAWAH PUSAT PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 8 Tahun 2016 :

[PDF] HARTABENDA DAN BARANG PERSATUAN, KELAB DAN BADAN PELAJAR DI BILIK JASMIN, ARAS BAWAH PUSAT PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 9 Tahun 2016 :

[PDF] RUANG BILIK/PEJABAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 10 Tahun 2016 :

[PDF] LANGKAH KESELAMATAN DAN PENJIMATAN PENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DI PUSAT PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 11 Tahun 2016 :

[PDF] PENASIHAT PERSATUAN/KELAB DAN BADAN PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 12 Tahun 2016 :

[PDF] PENYERTAAN PERSATUAN/KELAB DAN BADAN PELAJAR SEMPENA HARI BERTEMU PELANGGAN PERINGKAT JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI 

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 13 Tahun 2016 :

[PDF] PROGRAM MY SOCIETYDAY SEMPENA HARI BERTEMU PELANGGAN PERINGKAT JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI MELIBATKAN PENYERTAAN PERSATUAN/KELAB DAN BADAN PELAJAR

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 14 Tahun 2016 :

[PDF] PENGGUNAAN TENAGA ELEKTRIK PADA BULAN OKTOBER 2016 SELARAS DENGAN LANGKAH PENJIMATAN BAGI PENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DI PUSAT PELAJAR

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 15 Tahun 2016 :

[PDF] PENGLIBATAN PERSATUAN/KELAB & BADAN PELAJAR SEMPENA PROGRAM JELAJAH KAMPUS RAKAN MUDA

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 16 Tahun 2016 :

[PDF] MAKLUMAT NAMA DAN GELARAN BAGI URUSAN SURAT MENYURAT MELIBATKAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI), KETUA TIMBALAN PENDAFTAR DAN TIMBALAN PENDAFTAR, BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 17 Tahun 2016 :

[PDF] URUSAN SURAT MENYURAT MELIBATKAN SURAT SUMBANGAN/PENAJAAN LUAR DAN PEMINJAMAN PERALATAN DALAMAN UPSI

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 18 Tahun 2016 :

[PDF] LANGKAH-LANGKAH PENJIMATAN TENAGA DI PUSAT PELAJAR DAN KEMPEN HARI JIMAT TENAGA DI PUSAT PELAJAR SETIAP HARI RABU

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 19 Tahun 2016 :

[PDF] PEMATUHAN KEHADIRAN KAKITANGAN KE PEJABAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 20 Tahun 2016 :

[PDF] KAWALAN KUNCI DI BILIK MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR DAN BILIK- BILIK PERSATUAN/KELAB & BADAN PELAJAR DI PUSAT PELAJAR

 •  SP Pentadbiran BPS Bil 21 Tahun 2016 :

[PDF] PEMATUHAN ARAHAN KESELAMATAN DI PEJABAT PUSAT PELAJAR

 • SP Pentadbiran BPS Bil 22 Tahun 2016 :

[PDF] PANDUAN PERSATUAN/KELAB - BADAN PELAJAR: SEORANG PENASIHAT/PEGAWAI PENGIRING BAGI PROGRAM KE LUAR NEGARA

 • SP Pentadbiran BPS Bil 23 Tahun 2016 :

[PDF] TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN AKTIVITI PELAJAR (JKPAP) TAHUN 2017

 • SP Pentadbiran BPS Bil 24 Tahun 2016 :

[PDF] PENGLIBATAN PERSATUAN/KELAB & BADAN PELAJAR SEMPENA MINGGU SUAIKENAL PELAJAR BAHARU AMBILAN FEBRUARI 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Are Here For You

*

Our staff members are committed to provide a quality support and services that help students to get the most out of their college experience.

 

Need Help? Call Us

Our support Hotline is available 24 Hours
Student Affairs Hotline : 019 - 571 9977

UPSI Health Center : 05 - 450 6672
Monday-Friday : 8am to 5pm

 

Need support? Visit Us

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni,
Aras 1, Blok A
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah

Phone : 05 - 450 5327

Question? Follow Us

Email : jhepa@upsi.edu.my

Facebook : Jhepa UPSI

FB Page : BAHAGIAN PERKHIDMATAN 4U