• Current

Latest From JHEPA

VISION
 
 
Menjadi sebuah jabatan pembangunan sahsiah dan pengurusan perkhidmatan kebajikan pelajar yang berkesan.
 
MISION
 
 
Merancang, mengurus, melaksana aktiviti pembangunan sahsiah dan perkhidmatan kebajikan pelajar berteraskan  amalan kerja berkualiti.
 
MOTTO
 
 

‘MESRA DAN PRIHATIN’

 

“Mesra” bermaksud mewujudkan satu suasana dan persekitaran perkhidmatan yang menitikberatkan aspek dan nilai-nilai murni kemanusiaan, hormat menghormati, kesopanan, kesantunan dan kesusilaan, kesaksamaan dalam layanan yang diberikan serta berdedikasi terhadap tugas yang diamanahkan.

 

“Prihatin” bermaksud peka dan responsif terhadap kehendak dan keperluan pelanggan utama iaitu pelajar, terutamanya terhadap kesejahteraan, kebajikan dan disiplin pelajar.

 

We Are Here For You

*

Our staff members are committed to provide a quality support and services that help students to get the most out of their college experience.

 

Need Help? Call Us

Our support Hotline is available 24 Hours
Student Affairs Hotline : 019 - 571 9977

UPSI Health Center : 05 - 450 6672
Monday-Friday : 8am to 5pm

 

Need support? Visit Us

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni,
Aras 1, Blok A
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah

Phone : 05 - 450 5327

Question? Follow Us

Email : jhepa@upsi.edu.my

Facebook : Jhepa UPSI

FB Page : BAHAGIAN PERKHIDMATAN 4U