• Current
UKLK-MALAY

UKLK-MALAY (4)

 

 

 

 

Selasa, 13 Disember 2016 00:00

Selamat datang ke Unit Kediaman Luar Kampus

*

Selain urusan pentadbiran dan kemudahan penginapan pelajar, kami juga menyediakan kemudahan penginapan bagi agensi kerajaan dan swasta bagi program-program anjuran Universiti.

 

 

AKTIVITI

Selasa, 13 Disember 2016 00:00 Written by

PIAGAM PELANGGAN

Selasa, 13 Disember 2016 00:00 Written by
PIAGAM PELANGGAN UNIT KEDIAMAN LUAR KAMPUS

KAMI BERJANJI DAN KOMITED UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP, PROFESIONAL, BERETIKA DAN MESRA KEPADA PELANGGAN KAMI SEPERTI BERIKUT:

  1. SEORANG WAKIL MAJLIS MAHASISWA KEDIAMAN LUAR KAMPUS DILANTIK DI SETIAP ZON BAGI MENJALANKAN AKTIVITI UKLK.
  2. KEPUTUSAN KELULUSAN PERMOHONAN KERTAS KERJA AKTIVITI PELAJAR YANG LENGKAP DIMAKLUMKAN DALAM MASA LIMA (5) HARI BEKERJA DARI TARIKH PENERIMAAN KERTAS KERJA.
  3. PERMASALAHAN DAN ADUAN MENGENAI MAHASISWA UKLK AKAN DIAMBIL TINDAKAN DI PERINGKAT PENTADBIRAN UKLK DALAM TEMPOH TIDAK MELEBIHI 24 JAM.
  4. PERTEMUAN DAN AKTIVITI BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT DIADAKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN.
  5. PENGETUA DAN FELO MENGADAKAN PEMANTAUAN ZON SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETIAP BULAN.
  6. PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH PELAJAR DIADAKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETIAP BULAN BAGI SETIAP SEMESTER PENGAJIAN.

 

VISI & MISI

Selasa, 13 Disember 2016 00:00 Written by

 

MISI

MEMBERI PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG DALAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN KEBAJIKAN PELAJAR MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI YANG BERKUALITI

 

 

VISI

MENJADI UNIT KEDIAMAN YANG UNGGUL DAN PEKA DALAM ASPEK KEBAJIKAN SERTA MENERAJUI KECEMERLANGAN SAHSIAH PELAJAR LUAR KAMPUS