• Current

Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat  datang kepada semua pelajar baru yang telah berjaya menempah tempat untuk melanjutkan pengajian di UPSI. Sesungguhnya kejayaan pelajar memasuki Universiti ini adalah satu peluang keemasan dan amanah terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Laman web ini disediakan kepada pelajar UPSI  khasnya untuk mencapai maklumat dan panduan terkini mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan, garis panduan, tatacara peraturan, disiplin serta maklumat berhubung peranan pusat, bahagian dan unit di JHEPA.

Adalah  diharapkan para pelajar dapat  bagi menyesuaikan diri dengan pembelajaran dan budaya hidup yang baru di kampus ini.

We Are Here For You

*

Our staff members are committed to provide a quality support and services that help students to get the most out of their college experience.

 

Need Help? Call Us

Our support Hotline is available 24 Hours
Student Affairs Hotline : 019 - 571 9977

UPSI Health Center : 05 - 450 6672
Monday-Friday : 8am to 5pm

 

Need support? Visit Us

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni,
Aras 1, Blok A
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah

Phone : 05 - 450 5327

Question? Follow Us

Email : jhepa@upsi.edu.my

Facebook : Jhepa UPSI

FB Page : BAHAGIAN PERKHIDMATAN 4U