ALUAN TIMBALAN PENDAFTAR KANAN

Aluan Timbalan Pendaftar Kanan

Selamat Datang ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar.  Semoga informasi di sini dapat membantu semua pengunjung khasnya buat mahasiswa dalam memenuhi lonjakan dalam Pelan Pembangunan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) terutamanya Lonjak 1 : Melahirkan graduan holistik, bercirikan keusahawanan dan seimbang PN. MASKANA BINTI AHMAD Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Hal Ehwal Pelajar

dikemaskini pada Julai 2023