Monthly Archive: July 2021

TAHNIAH

Ucapan Tahniah Kepada Ybhg.Prof.Ts. Dr.Suriani Abu Bakar,Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi) Di Atas Pelantikan Yang Menjalankan Fungsi Sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Universiti Pendidikan Sultan Idris