KETUA JABATAN

Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Puan Maskana Binti Ahmad

015-48797150

Pusat Transformasi Komuniti Universiti

Profesor Madya Dr. Mohd Azlan bin Nafiah

015-49787339

Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehkerjaan Siswazah

Dr. Sharul Effendy bin Janudin

015-48797552

Kokurikulum

Profesor Madya Dr. Mazuki bin Mohd Yasim

05-4506000

Kaunseling

Dr. Pau Kee

05-450 6000

Alumni

Dr. Siti Hartini binti Azmi

05-450 6000

Sukan

Encik Mohammad Faeez bin Mohamad Alias

015-48797960

Budaya

Dr. Norzuraina Binti Mohd Nor

05-450 6000

dikemaskini pada Julai 2023