BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

Pentadbiran, Kewangan & Sistem Maklumat Pembangunan Sahsiah Kebajikan, Perkhidmatan, & Perumahan Pelajar
Kolej Aminuddin Baki Kolej Za'ba Kolej Harun Aminurrashid Kolej Ungku Omar  Kolej Awang Had Salleh Unit Kerumahan Luar kampus