PENGETUA KOLEJ

Pengetua Kolej Ungku Omar

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Nasrifan

05-4506729

Pengetua Kolej Aminuddin Baki

Profesor Madya Dr. Syed Ismail bin Syed Mohamad

015-48797464

Pengetua Kolej Harun Aminurrashid

Dr. Che Anuar bin Che Abdullah

015-48117484

Pengetua Kolej Za’Ba

Encik Yusop bin Ahmad

015-48797244

Pengetua Kolej Awang Had Salleh

Dr. Mardiana Binti Ismail

05-450 6000

Pengetua Unit Kediaman Luar Kampus

Prof. Madya Ts. Dr. Che Ghani bin Che Kob

05-450 6134

dikemaskini pada Julai 2023