"Ukhuwah-Prihatin-Santun-Impak"

Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mula beroperasi pada 2 Jun 1997. Jabatan ini terletak di Student Centre, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, UPSI.

Pada April 2013, Kompleks Pelajar Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Proton City telah dibuka dan ditempatkan di Bahagian Pembangunan Pelajar yang menguruskan aktiviti pelajar dan pelajar. JHEPA bertanggungjawab merancang, menyediakan dan melaksanakan aktiviti pembangunan pelajar dan perkhidmatan berkualiti pada masa hadapan.

JHEPA juga diamanahkan untuk mewujudkan suasana dan persekitaran yang berteraskan nilai-nilai murni kemanusiaan, hormat-menghormati, berbudi bahasa, keselesaan dalam perkhidmatan yang diberikan serta responsif dan responsif terhadap kehendak pelanggan khususnya kebajikan dan disiplin pelajar.