PELAN STRATEGIK

KPI1:11PI Menghasilkan graduan holistik yang cemerlang dalam perspektif moral dan akademik

KPI2:4PI Menghasilkan graduan holistik yang cemerlang dengan perspektif keusahawanan

KPI3:6PI Menghasilkan graduan holistik yang unggul dari perspektif perkhidmatan awam dan masyarakat

dikemas kini pada September 2021